Marquise - สกีในสกีออก - สระว่ายน้ำ - อ่างน้ำร้อน

Marquise - สกีในลานสกี - สระว่ายน้ำ - อ่างน้ำร้อน

ห้องนอนเพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ 1 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ